EFT on lyhennelmä sanoista Emotinal Freedom Techniques eli suomeksi tunteiden vapautustekniikka.


EFT-terapia on yhdistelmä vanhaa kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota ilman neuloja. EFT-hoidon kehitti alunperin Gary Craig 1980-luvulla.

EFT-hoidossa terapeutti auttaa asiakasta pääsemään eroon negatiivisesta tunteesta, naputtelemalla sormin meridiaanien päätepisteisiin, jolloin tunnelukko vapautuu - oikosulku korjautuu, jonka jälkeen esim. hoidettuun muistoon yhdistyneet häiritsevät tunteet eivät vaivaa joko lainkaan tai huomattavasti vähemmän.

Terapeutti käyttää siis ”mentaalista akupunktiota” fyysisellä tasolla ilman neuloja.

Hoidon ideana on, että kun kielteiseksi koettu tunne syntyy meissä, johtuu se sitten vanhoista muistoista, synnynnäisestä ominaisuudesta, esim. fobiat, tai muusta, se saa kehossamme aikaan tietyn reaktion, minkä koemme epämiellyttäväksi.

Tämä epämiellyttävä tuntemus syntyy siitä, että sähköenergia ei virtaa kehossamme ja jossain energiakanavassa /meridiaanissa syntyy silloin ikään kuin sähköhäiriö. Koko kehomme toiminta perustuu sähköiseen tiedonsiirtoon.

Tiedämme, että esimerkiksi kipuaistimus on hermostossa kulkevaa nopeaa sähkönsiirtoa, samoin sydämen toiminta, ajattelumme, tunnereaktiomme jne. Kehon sähköjärjestelmän häiriö saattaa
tuntua vaikkapa ”perhosina vatsassa”, ”puristavana tunteena rinnassa” tai ”palana kurkussa”.

EFT- hoitoa on käytetty ennen kaikkea erilaisten tunneperäisten ongelmien hoitoon, kuten:


- pelot ja fobiat - traumaattiset muistot ja muut häiritsevät muistot

- riippuvuudet - ruoan- ja suklaanhimo, tupakointi, alkoholi, pelihimo, yms.

- hoitamaan alentunutta itsetuntoa ja muita haitallisia tunteita itseen liittyen

- ahdistukseen ja paniikkikohtauksiin

- suorittamiseen liittyviin ongelmiin ja erilaisiin pakko-oireisiin

- ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin.

Koska monet sairaudet saattavat johtua edellä mainituista tunneperäisistä ongelmista, voidaan myös niihin mahdollisesti saada apua EFT:n avulla.

Hoidossa ei ole pitkää kyllästyttävää ”kerro elämäntarinasi” – piirrettä, ei pillereitä, ei kivuliasta menneiden traumaattisten tapahtumien uudelleen elämistä, ei kestä kuukausia tai vuosia, vaan hoito kestää vain muutamia minuutteja. Hoidettavat pääsevät tunnelasteistaan tavallisesti pysyvästi ja jatkavat elämäänsä tehokkaampina ja tyytyväisempinä.

Hoidossa myös opastetaan asiakasta jatkamaan hoitoa itsehoitona ilman hoitajaa.